Kalite Politikamız


KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerine; ihtiyaçları doğrultusunda, sektörlerine özgü en doğru çözümleri, en doğru maliyetlerle, hizmet ve iş ortaklığı anlayışı ile hizmet vermeyi 
görev bilen şirketimiz, ''daima müşteri memnuniyeti felsefesi ile'' sektöründe farklılık yaratmayı ilke edinmiştir.


ÇEVRE  POLİTİKAMIZ


TEKNO-TRANS LOJİSTİK, yürüttüğü faaliyetlerinde çevreye karşı duyarlılığı ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesini, çevre politikasının temeli 
kabul eder.Bu politika çerçevesinde;

ISO BELGELERİMİZ

 


 

 

 • Çevre ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
 • Enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmayı,
 • Çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygun teknolojiyi araştırmayı ve kullanmayı,
 • Firma çalışanlarını, çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulamayı,
 • Çevresel performansımızı ve Çevre Yönetim Sistemimizi, sürekli geliştirmeyi ve buna bağlı olarak politikamız ışığında amaç ve hedefleri gözden geçirerek geliştirmeyi
 • Çevre politikamıza kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamayı,
 • Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü olmayı ve tecrübelerimizi üçüncü taraflara aktarmayı,
 • Tüm çevresel faaliyetlerimizin ''ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi''dahilinde olacağını taahhüt etmekteyiz.
 •  

  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uymayı, mevzuatın olmadığı konularda sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile ;

    • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın, sahip olduğu varlıklarını ve şebeke altyapısını koruyacak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, düzenleyici, yönlendirici ve takipçi rol oynamayı,
 • Bölgemizde meydana gelebilecek doğal afetlere müdahale edebilecek acil eylem senaryolarını oluşturmayı, çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile paylaşmayı,
 • Firma çalışanlarını, çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Doğalgaz sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde öncü rol oynamayı ve tecrübelerimizi üçüncü taraflara aktarmayı,
 • iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ayırmayı, gerekli kontrolleri gerçekleştirmeyi ve yönetimin gözden geçirmesini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulamayı,
 • Ana Sayfa | İletişim